STARTSIDA

AROMATERAPI

AKUPRESSUR

SOLLJUS

PRISER

MASSAGE & LYMFMASSAGE

LASERTERAPI

KONTAKT

Massage

Massage är en gammal behandlingsform, massage finns i alla kulturer vilket finns nedtecknat på lertavlor och papyruspergament. På dessa pergament finns hänvisningar om att massage motverkar och läker skador. Hippokrates(läkekonstens fader) sa på 400 f.kr. ”Läkare borde använda massagens helande verkan som ett botemedel”

Berörningen är det första sinne som vi utvecklar redan i graviditetsvecka 6.

Massage gör att hormoner och signalsubstanser frigörs i kroppen och de skickar signaler till hjärnan som i sin tur skickar ut lugnade eller stimulerande signaler till kroppen

Koppning

Att slå koppor har funnits i den österländska medicinen sedan tusental år tillbaka men även inom folkmedicinen i Sverige. Med koppornas hjälp stimuleras huden och inre funktioner i kroppen genom det vakuum som uppstår när koppan sätts fast på kroppen. Vakuumet som bildas bidrar till ökad genom strömning i muskler och hud. Detta gynnar borttransporten av slaggprodukter i bindväven. Det går att punktsätta koppan över t.ex. tennisarmbåge eller att massera hela kroppen med kopporna

Kopporna jag använder är av glas eller gummi.

Effekterna av koppmassage är: ökad blodcirkulation, utrensning av toxiner från blodet, ökar lymfdränaget, minskar spänning i muskler, immunförsvaret blir aktiverat

Manuell lymfmassage

Är kanske mest känd för behandling av bröstopererade kvinnor. Men massagen är bra för så mycket mer.

I kroppen har vi ett system som kallas lymfsystemet. I detta system färdas lymfan i lymfkärlen, de passerar vissa knutor där lymfan renas. Lymfan transporterar näringsämnen, vatten, vita blodkroppar (lymfocyter) och salt. Lymfan tar upp döda celler från vävnaderna mellan cellerna och avlägsnar slaggprodukter och gifter från vävnaderna. Lymfan drivs genom kroppen med hjälp av muskelsammandragningar. Fungerar inte detta blir det en stagnation och lymfans fart stannar upp. Vilket kan bero på stilla sittande arbete eller muskelspänningar p.g.a. stress

Alexis Carrel utarbetade en behandlingsmetod på 1900 talets början. Efter honom var det en dansk läkare Emil Vodder som presenterade manuell lymfdränage 1936. Men inte förrän runt 1950 talet blev behandlingen mer känd.

Massagen följer lymfflödets naturliga riktning. Massagen är mjuk och avstressande. Rörelserna gör att motoriken ökar i lymfkärlen, löser upp förtätningar i vävnaderna. Genom dessa rörelser kommer slaggprodukterna snabbt att lämna kroppen.
Vad du själv kan göra för att lymfsystemet ska fungera är djupandning och torr borstning av kroppen 5 minuter varje dag.

Tecken på dålig lymfcirkulation är ett sorts tryck i hela kroppen som kan övergå till smärta och trötthet.

Bra vid akuta och kroniska ödem. Hjälper till att rengöra kroppens vävnader på metabola avfall, toxiner, överflöd av vatten, bakterier och kan förstärka immunförsvaret vilket kan hjälpa mot återkommande förkylningar